ZKO Sendražice - Historie
Kolín
ZKO Kolín Sendražice
Klub byl založen v lednu 1989 a jeho zakládající členové byli:
portrét
Ladislav Sobotka
portrét
Libuše Sobotková
portrét
Stanislav Ježil
portrét
Bohumil Machek
portrét
Alena Karbanová
portrét
Pavel Karban
portrét
Václav Svoboda

Objekt a klubovnu dříve využívali svazarmovští radisté. Klub byl založen 1.1. 1989 a my získali cvičiště, které bylo prázdné a úplně zarostlé. 22. ledna 1989 proběhla za přítomnosti pana Bubeníka ze Svazarmu ustavující členská schůze a tak vznikl první výbor ZKO ve složení těchto zakládajících členů: Předseda klubu - L. Sobotka, jednatel - A. Karbanová, pokladník - paní Sobotková, hospodář - B. Machek, výcvikář - St. Ježil, instruktoři - P. Karban a V. Svoboda.

Společně vlastními silami a šikovností pracovali formou brigád na terénních úpravách cvičiště, jeho vybavení překážkami, na úpravě klubovny a v poslední řadě výstavba nových odkládacích boxů pro psy, která byla dokončena v r. 91. Přitom, samozřejmě v těchto skromných podmínkách, probíhal i výcvik. V tomto složení výboru fungoval klub až do listopadu 1992, kdy na členské schůzi, 14. listopadu, byl zvolen nový výbor ve složení: St. Ježil - předseda, V. Svoboda - hlavní výcvikář, A. Karbanová - pokladník, Jar. Janouš - správce, P. Karban - instruktor. Pod jejich vedením probíhaly další kosmetické úpravy cvičáku a stále kvalitnější výcvik s řadou úspěchů jednotlivých členů až na úroveň mistrovství republiky ve sportovní kynologii a účastí L. Sobotky v r. 1989 (1. místo) na Krajském přeboru ČSR záchranářských psů.

Pod vedením předsedy St. Ježila pak s občasnými změnami ve výboru klub takto úspěšně fungoval až do prosince 2004, kdy na členské schůzi, byl zvolen výbor v současné podobě a úspěšně dál pokračuje v rozvoji klubu a výcviku.

Areál je nyní ve vlastnictví města Kolín a ZKO zde svoji činnost provozuje na základě nájemní smlouvy. V současné době se mimo jiné pravidelně 1x ročně koná Klubová výstava brazilských fil pod záštitou starosty města Kolína, což potvrzuje dobré vztahy s MÚ Kolín. Jednotlivé události o začátcích a další činnosti klubu zaznamenávala do kroniky paní Ivana Hůlová, za což ji v současné době patří velké poděkovaní.

historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie


produce by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net